NIGOCO-verzameling F.M.E.W. Haalmeijer, Hoek van Holland
m.s. ALCOR, nr 84
Reis 4 RZAL

10jan58 sd Buenos Aires; 12jan58 arr Montevideo; 15jan58 sd Montevideo; 16jan58 65' ZZO Rio Grande do Sul; //; 18jan58 sd Santos naar Rio de Janeiro (?); 21jan58 arr Bahia; 23jan58 sd Bahia; 24jan58 137' Z Recife; 26jan58 dwars St.Paul's Rocks; 27jan58 435' NNO St.Paul's Rocks; 28jan58 pd Sao Vicente (CV); 29jan58 210' ZW Kaap Blanco; 1feb58 dwars Madeira; 2feb58 100' W Oporto; 3feb58 115' ZWtZ Kaap Quessant; 4feb58 2340 u pd Vlissingen; 5feb58 arr Antwerpen; 6feb58 sd Antwerpen; 6feb58 1940 uur pd Vlissingen; 7feb58 0005 uur pd Hoek van Holland; 7feb58 arr Rotterdam Lekhaven, stukgoed, THB; 8feb58 sd Rotterdam naar Antwerpen; 8feb58 0345 uur pd Hoek van Holland; //; Antwerpen; //; 12feb58 sd Rotterdam naar Bremen en Hamburg; 12feb58 20.15 uur pd Hoek van Holland; 13feb58 arr Bremen; //; 16feb58 arr Hamburg; 20feb58 sd Hamburg naar Antwerpen; 21feb58 1430 uur pd Vlissingen; 21feb58 arr Antwerpen; 22feb58 sd Antwerpen; 22feb58 2020 uur pd Vlissingen; 23feb58 0015 uur pd Hoek van Holland; 23feb58 arr Rotterdam Lekhaven wz, stukgoed THB.

Reis 5 RZAL
27feb58 sd Rotterdam naar Buenos Aires; 27feb58 0210 uur pd Hoek van Holland; 27feb58 pd Dungeness; 1mar58 dwars Kaap Vilano; 3mar58 arr + sd Las Palmas; 4mar58 105' NW Kaap Blanco; 5mar58 dwars Kaap Verdische Eilanden; 7mar58 500' NNO Fernando de Noronha; 9mar58 105' ZtO Recife; 10mar58 160' ZO Bahia; 12mar58 arr Rio de Janeiro; //; 14mar58 arr Santos; 16mar58 sd Santos; 17mar58 60' O Rio Grande; 20mar58 arr Buenos Aires; 13apr58 sd Buenos Aires naar Montevideo; /Montevideo/; 15apr58 60' ZOtZ Rio Grande; //; 19apr58 sd Rio de Janeiro; 21apr58 120' O Ilheus; 22apr58 50' ZZO Recife; 24apr58 100' NO St. Paul's Rocks; 25apr58 480' NNO St. Paul's Rocks; 27apr58 630' ZZW Las Palmas; 28apr58 230' ZZW Las Palmas; 29apr58 arr+sd Las Palmas; 1mei58 115' WZW Oporto; 2mei58 dwars Kaap Quessant; 3mei58 2355 uur pd Vlissingen; 4mei58 arr Antwerpen; 6mei58 sd Antwerpen; 6mei58 1850 uur pd Vlissingen; 6mei58 2330 uur pd Hoek van Holland; 7mei58 arr Rotterdam Lekhaven, stukgoed THB; 10mei58 sd Rotterdam; 10mei58 1735 uur pd Hoek van Holland; 11mei58 arr Bremen; //; 12mei58 arr Hamburg; //; 18mei58 2100 uur pd Vlissingen; 19mei58 arr + sd Antwerpen; 19mei58 1930 uur pd Vlissingen; 19mei58 2330 uur pd Hoek van Holland; 20mei58 arr Rotterdam Lekhaven, stukgoed THB.
Reis 6 RZAL
22mei58 sd Rotterdam naar Buenos Aires; 22mei58 1940 uur pd Hoek van Holland; 23mei58 dwars Kaap Quessant; 27mei58 arr + sd Las Palmas; 28mei58 400' ZZW Las Palmas; 29mei58 pd Sao Vicente (CV); 30mei58 575' NNO St. Paul's Rocks; 31mei58 150' NNO St. Paul's Rocks; 2jun58 arr Recife; 3jun58 sd Recife; 4jun58 140' O Bahia; 6jun58 arr Rio de Janeiro; 8jun58 arr Santos; 10jun58 pd Kaap Santa Marta Grande;12jun58 arr Buenos Aires; 16jul58 sd Buenos Aires; //; 17jul58 sd Montevideo; //; 21jul58 sd Santos; //; 22jul58 sd Rio de Janeiro; //; 24jul58 sd Vitoria; 25jul58 sd Ilheus; 29jul58 80' ZZO Recife; 30jul58 dwars Fernando de Noronha; 1aug58 500' ZZW Kaapverdische Eilanden; 3aug58 270' NW Kaapverdische Eilanden; 4aug58 270' ZZW Las Palmas; 5aug58 arr + sd Las Palmas; 6ayg58 500' ZZW Kaap Finisterre; 8aug58 110' NW Lissabon; 10 aug58 10.15 u pd Vlissingen; 10aug58 arr Antwerpen; 11aug58 sd Antwerpen; 11aug58 01.20 u pd Vlissingen; 12aug58 05.05 u pd Hoek van Holland; 12aug58 arr Rotterdam Lekhaven, stukgoed, Thomsen's Haven Bedrijf/ verhaald naar Maashaven, Hanno; 16aug58 sd Rotterdam; 16aug58 18.40 u pd Hoek van Holland; 17aug58 arr Bremen; //; 19aug58 arr Hamburg; 24aug58 sd Hamburg naar Antwerpen; 25aug58 04.50 u pd Vlissingen; 25aug58 arr Antwerpen; 26aug58 sd Antwerpen naar Rotterdam; 27aug58 00.40 u pd Vlissingen; 27aug58 1805 u pd Hoek van Holland; 27aug58 arr Rotterdam Lekhaven, stukgoed THB.
Reis 7 RZAL
2sep58 sd Rotterdam; 2sep58 21.00 u pd Hoek van Holland; 3sep58 00.55 u pd Vlissingen; 3sep58 arr + sd Antwerpen naar Buenos Aires; 3sep58 22.05 u pd Vlissingen; 4sep58 pd Casquets; 5sep58 140' NNO Kaap Finisterre; 7sep58 280' NNO Las Palmas; 8sep58 arr + sd Las Palmas; 9sep58 115' NW Kaap Blanco; 10sep58 270' WNW Dakar; 11sep58 600' NNO St. Paul's Rocks; 12sep58 190' NNO St. Paul's Rocks; 14sep58 arr Recife; 18sep58 sd Recife; 19sep58 125' O Bahia; 21sep58 arr Rio de Janeiro; //; 23sep58 arr Santos; //; 1okt58 pd Kaap Santa Marta Grande; 2okt58 arr Rio Grande do Sul; 6okt58 sd Rio Grande do Sul; 9okt58 arr Buenos Aires; 22okt58 sd Buenos Aires; 26okt58 90' OZO Rio Grande do Sul; 28okt58 arr Angra dos Reis; //; 31okt58 arr Santos; //; 2nov58 arr Rio de Janeiro; 3nov58 sd Rio de Janeiro; 4nov58 50' O Vitoria; 5nov58 arr Bahia; 7nov58 sd Bahia; 9nov58 dwars Fernando de Noronha; 10nov58 dwars St. Paul's Rocks; 11nov58 380' NNO St. Paul's Rocks; 12nov58 300' ZZO Sao Vicente (CV); 14nov58 arr + sd Sao Vicente (CV); 16nov58 270' Kaap Blanco; 18nov58 arr + sd Las Palmas; 20nov58 pd Kaap Finisterre; //; 23nov58 arr Antwerpen; //; 25nov58 07.20 u pd Hoek van Holland; 25nov58 arr Rotterdam Lekhaven stukgoed, THB; 2dec58 sd Rotterdam naar Bremen; 2dec58 01.30 u pd Hoek van Holland; 3dec58 arr Bremen; //; 6dec58 arr Hamburg; 10dec58 sd Hamburg; 11dec58 arr Antwerpen; 14dec58 09.40 u pd Hoek van Holland; 14dec58 arr Rotterdam Lekhaven THB stukgoed.
Reis 8 RZAL
17dec58 ca 23.00 u sd Rotterdam naar Buenos Aires; 18dec58 00.40 u pd Hoek van Holland; 18dec58 pd Casquets; 19dec58 50' ZW Kaap Quessant; 21dec58 170' W Oporto; 23dec58 arr + sd Las Palmas; 26dec58 165' Z Kaapverdische Eilanden; 27dec58 350' NNO St. Paul's Rocks; 29dec58 210' NO Recife; //.